Wednesday, July 29, 2009

DAKWAH ISLAM DILUAR MAKKAH

Pada bulan syawal pada tahun ke sepuluh dari nubuwah, yang bertepatan pada akhir bulan Mei atau awal Juni 619 M, Rasulullah  pergi ke Thoif, yang tempatnya kurang lebih jaraknya 60 mil dari kota Makkah. Beliau menuju kesana dengan berjalan kaki dan pulang juga dengan berjalan kaki beserta pembantu beliau yang bernama Zaid bin Haritsah. Ketika beliau tiba di Thoif beliau menemui tiga orang bersaudara dari pemimpin Bani Tsaqif, yaitu Abdu Yalail, Mas’ud dan Hubaib, mereka semua adalah putra dari Amr bin Umais As-Tsaqofi. Beliau duduk menghadap mereka dan beliau mengajak mereka agar mau menyembah kepada Allah  dan mau menolong Islam”


Akan tetapi dari mereka menjawab,: berarti kain penutup ka’bah telah terkoyak jika memang Allah telah mengutusmu sebagai Rasul,”
Dan ada juga yang menjawab: “ Apakah Allah tidak mendapatkan orang selain dirimu?”
Dan yang terakhir menjawab: “ Demi Allah, aku tidak sudi berbicara denganmu sama sekali. Jika memang engkau benar-benar seorang Rasul, tentunya engkau lebih berbahaya jika aku harus menyanggah perkataanmu, dan jika engkau membuat kedustaan terhadap Allah, berarti aku tidak layak bericara denganmu.

Setelah mendengan jawaban penolakan mereka terhadap beliau, maka beliau bangkit dari tempat duduknya seraya berkata : “ Jika memang kalian bersikap seperti ini, maka kuminta sembunyikan aku!” dengan harapan agar penduduk Thoif tidak mengetahui tentang beliau, akan tetapi mereka tidak mau melakukannya, maka banyak dari orang-orang yang jahat diantara mereka membuntuti beliau seraya berteriak-teriak mencaci beliau hingga penduduk thoif keluar dan mereka duduk menjadi dua barisan hanya untuk melempari beliau serta mencaci maki beliau, sehingga mengenai urat di atas tumit beliau. Sementara Zaid bin Haritsah membentengi beliau dengan badannya, hingga terdapat banyak luka dikepalanya.

Penduduk Thoif masih melakukan demikian dan membuntuti beliau hingga sampai disebuah kebun milik Utbah dan Syaibah, mereka berdua adalah anak-anak Rabiah, yang berjarak kurang lebih tiga mil dari Thoif, sedang penduduk Thoif mereka kembali ke kampung mereka.

Rasulullah  menghampiri sebuah pohon anggur, lalu duduk dibawah rimbunannya. Setelah beliau meresa agak tenang Kemudian beliau berdo’a kepada Allah:

اللّهُمّ إلَيْك أَشْكُو ضَعْفَ قُوّتِي ، وَقِلّةَ حِيلَتِي ، وَهَوَانِي عَلَى النّاسِ يَا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ أَنْتَ رَبّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبّي ، إلَى مَنْ تَكِلُنِي ؟ إلَى بَعِيدٍ يَتَجَهّمُنِي ؟ أَمْ إلَى عَدُوّ مَلّكْتَهُ أَمْرِي ؟ إنْ لَمْ يَكُنْ بِك عَلَيّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي ، وَلَكِنّ عَافِيَتَك هِيَ أَوْسَعُ لِي ، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِك الّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظّلُمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ أَنْ تُنْزِلَ بِي غَضَبَك ، أَوْ يَحِلّ عَلَيّ سُخْطُكَ لَك الْعُتْبَى حَتّى تَرْضَى ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إلّا بِك
"Allahumma yang Allah, kepadaMu juga aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kemampuanku serta kehinaan diriku di hadapan manusia. Ya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkaulah yang melindungi yang lemah, dan Engkaulah Pelindungku. Kepada siapa hendak Kau serahkan aku? Kepada orang yang jauhkah yang berwajah muram kepadaku, atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli, sebab sungguh luas kenikmatan yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepada Nur Wajah-Mu yang menyinari kegelapan, dan karenanya membawakan kebaikan bagi dunia dan akhirat - daripada kemurkaanMu yang akan Kautimpakan kepadaku. Engkaulah yang berhak menegur hingga berkenan pada-Mu. Dan tiada daya upaya selain dengan Engkau juga"

Dengan melihat keadaan beliau Utba dan Syabah merasa kasihan kepada beliau,lalu keduanya memanggil pembantunya yang bernama Addas yang beragama nasrani untuk mengambilkan kepada Rasulullah  satu tandan anggur.
Kemudian Addas beranjak menemui beliau dan memberikan anggur tersebut kepada beliau. Lalu Rasulullah  mengambil anggur itu dengan mengucapkan “ Bismillah “.
Mendengan ucapan yang beliau utarakan saat mengambil anggur tersebut Addas merasa heran kemudian berkata kepada beliau: “ Kata-kata ini tidak pernah diucapkan penduduk negeri ini.” Kata Addas.
Lalu beliau bertanya kepada Addas: “ Dari negeri mana asalmu dan apa pula agamamu?”
Addas menjawab: “ Aku seorang nasrani, dari penduduk Niwawy,”
Beliau berkata,” Dari negeri orang sholih, Yunus bin Matta.”
Addas bertanya kepada beliau,” Apa yang tuan ketahui tentang nama Yunus bin Atta?”
Beliau menjawab,” Beliau adalah saudaraku. Beliau adalah seorang nabi begitu juga aku.”
Setelah mendengar jawaban beliau, Addas langsung merengkuh kepada beliau dan mencium kepala, tangan dan kaki beliau.
Melihat kejadian ini, Utba dan Syabah saling berbisik:” pembantu itu telah dirusaknya.”
Kemudian setelah Addas kembali, mereka berdua berkata kepada Addas,” celaka engkau wahai Addas, kenapa engkau mencium kepala, tangan dan kakinya.”
Addas menjawab: “ wahai tuanku, tidak ada orang yang lebih bagus daripada orang itu. Dia telah menghabariku sesuatu yang tidak diketahui oleh seorang Nabi”
Mereka berkata kepada Addas: “ celaka engkau wahai Addas! Janganlah sekali- kali dia membuatmu keluar dari agamamu, karena agamamu jauh lebih baik dari agamanya.”
Kemudian Rasulullah keluar dari kebun itu dalam keadaan sedih murung seakan-akan teriris hatinya Dan beliau kembali ke Makkah. Setelah beliau berjalan sampai di Qornul Manazil, Allah mengutus jibril disertai satu malaikat penjaga gunung, yang meminta pendapat untuk meratakan akhsyabaini ( dua gunung di Makkah, yaitu gunung Abu Qubaisy dan gunung Qo’aiqa’an) kepada penduduk Thaif. Akan tetapi beliau menolak pendapat tersebut dan beliau mengaharap kepada Allah agar memberikan generasi kepada mereka yang menyembah kepda Allah dan tidak menukutukan sesuatupun dengan-Nya.
Dengan datangnya dua malaikat ini beliau merasa senga dan hatinya tentram. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan hingga tiba di Wadi Nakhlah dan menetap disana beberapa hari.
Ketika beliau berada di wadi nakhlah, Allah  mengutus sekumpulan jin yang disebutkan oleh Allh didua tempat dalam Al-qur’an, satu tempat di dalam surat al-Ahqof: 29-31 dan satu lagi didalam surat al-Jin: 1-15.
Sebenarnya Rasulullah  memang tidak mengetahui kehadiran para jin ini kepada beliau, akan tetapi atas wahyu Allah  yang difirmankan kepada beliau maka beliau mengetahui kabar tersebut. Hal ini merupakan pertolongan Allah kepada beliau dari simpanan ghoib-Nya, yang tidak diketahui kecuali hanya Allah. Dan dalam ayat-ayat yang menerangkan akan kedatangan para jin ini juga termuat kabar gembira kapada beliau akan keberhasilan dakwah beliau kelak. Maka bentuk apapun dari gangguan dan permusuhan dari orang-orang yang memusuhi beliau tidak akan mampu menghalangi keberhasilan ini.

Setelah datangnya kebar gembira ini Rasulullah merasa senang dan hilanglah kesedihan yang beliau rasakan dari cemooahan orang-orang thoif. Maka beliua kembali menyusun strategi dakwah yang akan beliau laksanakan setibanya di Makkah dengan semangat baru dan dengan penuh optimis.
Maka ketika itu pula Zaid bin Haritsah berkata kepada Rasulullah :” Bagaimana cara engkau akan memasuki Makkah, padahal mereka sudah mengusir engkau?”
Beliau menjawab: “ wahai Zaid, sesungguhnya Allah pasti akan menciptakan keknggaran dan jalan keluar dari masalah yang engkau lihat. Seseungguhnya Allah akan menolong agama-Nya dan memenangkan Nabi-Nya. “
Kemudian beliau melanjutkan perjalanan menuju Makkah, setelah mendekati Makkah beliau menetap di gua Hiro’ dan mengutus sesorang dari Bani Khuzaah untuk menemui al-akhnas bin syariq untuk memberikan jaminan perlindungan kepda beliau, akan tetapi al-Akhnas bin syariq menolaknya dengan berkata: “akuadalah sekutu (qurasy). Padahlal skutu tidak boleh memberi jaminan perlindungan.”
Lalu beliau mengutus seseorang untuk menemui suhail bin Amr, namun suhail juga berkata: “ seseungguhnya bani Amir tidak akan memberikan jaminan kepada Bani Ka’ab.”
Kemudian beliau mengutus lagi untuk menemui al-muth’im bin Adi. Al-Muth’im berkata:” baiklah.” Kemudian dia mengambil senjatanya dan mengumpulkan kaumnya dan berkata kepada mereka :” ambillah senjata kalian dan bersiap siagalah disetiap sudut masjidil Haram, sesungguhnya aku telah memberi jaminan perlindungan kepada Muhammad”
Setelah itu dia mengutus utusan untuk memberi tau kepada Beliau agar memasuki makkah. Maka beliau memasuki makkah beserta Zaid bin haritsah dengan Aman. Sedang muthim bin Adi berkeliling di masjidil haram sambil berkata kepada orang-orang Qurasy: “ wahai semua orang Quraisy sesungguhnya aku telah memberikan jaminana perlindungankepada muhammad.maka tak seorangpun diantara kalian boleh bertindak semau sendiri terhadap dirinya.”
Sebagian riwayat menyebutkan kemudian abu Jahal berkata:” apakah engkau hanya sekedar memeri jaminan perlindungan ataukah menjadi pengikutnya?”
Muth’im menjawab:” aku hanya memberi jaminan perlindunga.”
Abu jahal berkata.” Kalau begitu kami aka melindungi siapapun yang engkau lindungi.”
Akhirnya beliau dapat memasuki Makkah dengan selamat lalu mendekati hajar aswad dan menciumnya dan sholat dua rakaat setelah itu beliu pulang ke rumah.
Rasulullah  senantiasa teringat dengan perlindungan yang diberikan oleh Muth’im, maka beliau bersabda tentang tawanan perang badar:” seandainya Muth’im masih hidup, dan dia meminta kepadaku untuk mengasihi para tawanan ini, tentu aku akan menyerahkan urusan mereka kepadanya.”

JIHAD UNTUK BERDAKWAH

Tiga Tahun Dakwah Secara Sembunyi-Sembunyi

Sebagiamana yang sudah diketahui, Makkah merupakan sentral agama bangsa Arab, di sana ada peribadatan terhadap Ka’bah dan penyembahan terhadap berhala dan patung-patung yang disucikan seluruh bangsa Arab. Cita-cita untuk memperbaiki keadaan mereka tentu bertambah sulit dan berat jika orang yang hendak mengadakan perbaikan jauh dari lingkungan mereka . hal ini membutuhkan kemapuan keras yang tidak bisa diguncang musibah dan kesulitan. Maka dalam mengadapi kondisi seperti ini, tindakan yang paling bijaksanan adalah tidak kaget karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang menggusarkan mereka.Kawanan Pertama
Sangat lumrah jika Rasulullah  menampakkan Islam pada awal mulanya kepada orang yang paling dekat dengan beliau, anggota keluarganya dan sahabat-sahabat karib beliau, beliau menyeru mereka kepada Islam, juga menyeru siapa pun yang dirasa memiliki kebaikan, yang sudah beliau kenal secara baik dan mereka pun mengenal beliau secara baik, yaitu mereka yang memang diketahui mencintai kebaikan dan kebenaran, mengenal kejujuran dan kelurusan beliau, maka mereka yang diseru ini langsung memenuhi seruan beliau, karena mereka sama sekali tidak menyangsikan keagungan diri beliau dan kejujuran pengabaran yang beliau sampaikan. Dalam tarikh Islam, mereka dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun ( yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam). Mereka adalah istri beliau, Ummul Mukminin Khodijah binti Khuwailid, pembantu beliau Zaid bin Haritsah bin Syurabil al-Kalby, anak paman beliau Ali bin Abi tholib, yang saat itu yang saat itu masih berumur delapan tahun dan hidup dalam asuhan beliau dan sahabat karib beliau, Abu Bakar ash-shidiq. Mereka ini masuk Islam pada hari pertama di mulianya dakwah.
Abu Bakar sangat bersemangat dalam berdakwah kepada Islam. Dia adalah seorang laki-laki yang lemah lembut, pengasih dan ramah, memiliki akhlak yang mulia dan terkenal. Kaumnya suka mendatangi Abu Bakar dan menyenagingya, kearena dia dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan sukses dalam berdagang serta baik pergaulannya dengan orang lain. Meka dia menyeru orang-orang dari kaumnya yang biasa duduk- duduk bersamanya dan yang dapat dipercayainya. Berkat seruannya, ada beberapa orang yang masuk Islam, yaitu Ustman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdurrohman bin Auf, Sa’ad bin Abi Waqos dan Tholhah bin Ubaidillah, Bilal bin Robbah dan masih banyak lagi. Mereka ini juga disebut Assabiqunal Awwalun yang semuanya berasal dari kabilah Quraisy. Ibnu Hisyam menghitung jumlah mereka lebih dari empat puluh orang. Namun siapa-siapa yang selain disebutkan diatas perlu diteliti lagi.
Ibnu Ishaq mengatakan: “setelah itu banyak orang yang masuk Islam baik laki-laki maupun wanita , sehingga nama Islam menyebar diseluruh Makkah dan banyak yang membicarakannya.
Mereka masuk Islam secara sembunyai-sembunyi. Rasulullah  menemui mereka dan mengajarkan agaman secara kucing-kucingan. Sebab, dakwah saat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Wahyu diturunkan sedikit demi sedikit lalu berhenti setelah turunnya awal surat al-Muddatsir. Ayat-ayat dan potongan surat yang turun saat itu berupa ayat-ayat pendek, dengan penggalan- penggalan kata yang indah menawan dan sentuhan lembut, sesuai dengan iklim yang juga lembut pada saat itu, berisi sanjungan mensucikan jiwa dan celaan mengotorinya degan kedustaan. Berisi cirri-ciri surga dan neraka, yang seakan-akan keduanya ditampakkan didepan mata, membawa orang mukmin di dunia lain tidak seperti dunia yang ada paa saat itu.

Shalat
Di dalam wahyu yang turun pertama-tama turun adalah perintah shalat. Muqotil bin Sulaiman berkata: “Allah  mewajibkan shalat dua rakaat pada pagi hari dan dua rakaat pada petang hari pada awal Islam, yang didasarkan pada firman Allah :

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالإبْكَارِ
“Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi.”
( Q.S. Al-Mukmin: 55 )

Ibnu Hajar menuturkan, sebelum isra’ Nabi  sudah pernah shalat, begitu pula para shahabat. Tetapi terdapat perbedan pendapat, adakah shalat yang diwajibkan sebelum ada kewajiban shalat lima waktu ataukah tidak? Ada yang berpendapat, yang diwajibkan pada masa itu adalah shalat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari.
Al-Harits bin Usamah meriwayatkan dari jalan Ibnu Luhai’ah secara mausul dari Zaid bin Harits, bahwa pada awal- awal turunnya, Jibril  mendatangi Rasulullah  dan mengajarkan wudlu kepada beliau. Seusai wudlu, beliau mengambil seciduk air lalu memercikan ke kemaluan. Ibnu Hajar juga meriwayatkan hal ini dengan makna yang serupa. Juga diriwayatkan dari Al-Barra’ bin Azib dan Ibnu Abbas di hadits Ibnu Abbas, dan hal itu termasuk kewajiban yang pertama diturunkan.
Ibnu hisyam menyebutkan, bahwa beliau jika tiba waktu shalat, Nabi  dan para sahabat pergi ke tempat yang terpencil lalu secara sembunyi-sembunyi mengerjakan shalat, agar tidak dilihat kaumnya. Suatu kali Abu Thalib melihat Nabi  mengerjakan shalat bersama Ali. Maka Abu Thalib menanyakan shalat itu. Setelah mendapatkan penjelasan yang cukup memuaskan Abu Thalib menyuruh beliau dan Ali agar menguatkan hati.


Orang-Orang Quraisy Mendengar Kabar Secara Global
Setelah melibat beberapa kejadian disana-sini, ternyata dakwah Islam sudah didengar orang-orang Quraisy pada tahapan ini, sekalipun dakwah itu masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Namun mereka tidak ambil peduli.
Muhammad Al-Ghazali menuturkan, kabar tentang dakwah Islam ini sudah mulai menyebar dikalangan orang-orang Quraisy, namun mereka tidak ambil peduli. Sebab mereka mengira bahwa Muhammad hanya salah seorang diantara mereka yang peduli terhadap urusan agama, yang suka berbicara tentang masalah ketuhanan dan hak-haknya, seperti dilakukan Umayyah bin Ash-shallat, Qus bin sa’idah, Amr bin Naufal dan orang –orang yang lain. Tapi lama kelamaan ada pula perasaan khawatir yang mulai menghantui mereka karena pengaruh tindakan beliau. Oleh karena itu mereka mulai menaruh perhatian terhadap dakwah beliau.
Selama tiga tahun dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Selama jangka waktu ini telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu- membahu. Penyampaian dakwah terus dilakukan, hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah  menampakkan dakwah kepada kaumnya, menjelaskan kebatilan mereka dan menyerang berhala-berhala sesembahan mereka.

DAKWAH DENGAN TERANG-TERANGAN

Pertama kali menampakkan dakwah
Wahyu pertama yang turun dalam masalah ini adalah firman Allah :

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ
“ Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat”
( asy-Syu'aara: 214)
Permulaan surat Asy-syura’ yang memuat ayat ini menyebutkan kisah nabi Musa  dari permulaan nubuwah hingga hijrah beliau bersama bani Israil, hingga mereka selamat dari Fir’aun dan para pengikutnya. Kisah ini memuat tahapan- tahapan yang dilalui Nabi Musa selama menyeru fir’aun dan kaumnya kepada Allah

Riancian tahapan –tahapab dakwah Nabi Musa ini perlu disampaikan saat Rasulullah  menyeru kaumnya kepada Allah agar beliau dan sahabatnya memperoleh sedikit gambaran yang bakal dihadapi, yaitu berupa pendustaan dan tekanan selagi mereka sudah menampakkan dakwah. Dengan begitu mereka bisa menyadari urusan sejak permulaan dakwah.

Disisi lain, surat ini juga memuat kesudahan yang dialami orang-orang yang mendustakan para Rasul, dari kaum Nuh, Tsamud, Ibrahim dan lain-lainnya, dengan menitik beratkan peyebutan kisah tentang Fir’aun dan kaumnya, agar orang-orang yang mendustakan mengetahui hukuman yang bakal diturunkan Allah jika mereka tetap mendustakan, dan agar orang-orang yang beriman juga mengetahui kesudahan yang baik bagi mereka, yang tidakakan didapatkan orang –orang yang mendustakan nubuwah.

Menyeru Kerabat-Kerabat Dekat
Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah  satelah turun ayat diatas ialah mengundang Bani Hasyim. Mereka memenuhi undangan ini, yaitu beberapa orang dari Bani Al-Muthollib bi Abdi Manaf, yang jumlahnya ada empat puluh lima orang. Sebelum beliau berbicara, Abu Lahab sudak mendahului bicara,” mereka yang hadir disini adalah paman-pamanmu sendiri dan anak-anaknya. Maka bicaralah jika ingin berbicara dan tidak perlu bersikap kekanak-kanakan. Ketahuilah bahwa tidak ada orang Arab yang berani mengernyitkan dahi terhadap kaummu. Dengan begitu aku berhak menghukummu. Biarkanlah urusan Bani bapakmu. Jika engkau tetap bertahan pada urusanmu ini, maka itu lebih mudah bagi mereka dari pada seluruh kabilah Quraisy menerkammu dan semua bangsa Arab ikut campur tangan. Engkaku tidak pernah melihat seorang pun dari Bani bapaknya yang pernah berbuat macam-macam seperti engkau perbuat saat ini.”
Rasulullah  hanya diam dan sama sekali tidak berbicara dalam pertemuan ini.
Kemudian beliau mengundang mereka untuk yang kedua kalinya, dan dalam pertemuan itu beliau bersabda:” segala puji bagi Allah, dan aku memuji-Nya, memohon pertolongan, percaya dan tawakal kepada-Nya. Aku bersaksi bahwa tidad Ilah selain Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya,” kemudian beliau melanjutkan lagi, sesungguhnya seorang pemandu itu tidak akan mendustakan keluarganya. Demi Allah yan tiada Ilah selain Dia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, kalian benar-benar akan mati layaknya sedang tidur nyenyak dan akan dibangkitkan lagi layaknya bangun tidur. Kalian benar-benar akan dihisab terhadap apa pun yang kalian perbuat, lalu disana ada surga yang abadi dan neraka yang abadi pula.”
Abu Tholib berkata,” kami tidak suka menolongmu, menjadi penasehatmu dan membenarkan perkataanmu. Orang-orang yang menjadi Bani bapakmu ini sudah bersepakat. Aku hanyalah segelintir orang diantara mereka. Namun akulah orang yang pertama kali mendukung apa yang engkau sukai. Maka lanjutkanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku senantiasa akan menjaga dan melindungimu, namun aku tidak mempunyai pilihan lain untuk meninggalkan agama bani Abdul Muthollib.”
Abu Lahab berkata ,” demi Allah ini adalah kabar buruk. Ambillah tindakan terhadap dirinya sebelum orang lain yang melakukannya .”
Abu Thollib menimpali,” demi Allah kami tetap akan melindungi selagi kami masih hidup.”
Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Tholib disebutkan, ketika turun ayat
وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ
“ Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat” ( asy-Syuaara: 214)

Rasulullah  bersabda,” aku mengetahui sesungguhnya aku disuruh menyeru kaum ku kepadanya, dan aku melihat mereka membenciku maka aku diam. Kemudian datang malaikat jibril kepadaku berkata: “ wahai Muhammad jika engkau tidak melaksanakan apa yang diperintahkan kepadamu maka balasanmu di neraka.”
Kemudian Rasulullah memanggil Ali bin Abi Tholib untuk memasakkan makanan dari daging kambing dan minuman susu kemudian beliau juga menyuruh Ali untuk mengundang kerabat Rasulullah  / bani Abdul Muthollib.
Kemudian Ali bin Abi tholib melakukannya dan diantara yang datang dalam undangan itu adalah paman-paman beliau, Hamzah, Abu Tholib, Abbas, dan Abu Lahab.
Setelah dihidangkan jamuan tersebut, Rasulullah memotong sedikit dari makanan tersebut dan membuangnya ke
Di Atas Bukit Shofa
Setelah Nabi  merasa yakin terhadap janji Abu Thalib untuk melindungi dalam menyampaikan wahyu dari Allah , maka suatu hari beliau berdiri diatas Shafa , lalu berseru ,” wahai semua orang! “ maka semua suku Quraisy berkumpul memenuhi seruan beliau, lalu beliu mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada Hari Akhir.
Al-bukhori telah meriwayatkan sebagaian dari kisah ini, dari Ibnu Abbas, dia berkata, “ tatkala turun Ayat,” dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat,” maka Nabi  naik ke shafa, lalu berseru, wahai bani fihr, wahai Bani ady...! yang ditunjukan kepada semua suku Quraisy, hingga mereka berkumpul semua. Jika ada seseorang berhalangan hadir,maka dia mengirim utusan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Abu lahab beserta para pemuka quraisy juga ikut datang.
Beliau melanjutkan,” apa pendapat kalian jika kukabarkan bahwa dilembah ini ada pasukan kuda yang mengepung kalian, apakah alian percaya kepadaku?”
“ Benar” jawab mereka ,” kami tidak pernah mempunyai penglaman bersama engkau kecuali kejujuran.”
Beliau erabda,” sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya adzab yang pedih,”
Abu lahab berkata,” celaka engkal untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?”
Lalu turun ayat,” celakalahkedua tangan Abu Lahab.”
Seruan yang melingking tinggi inilahyang menjadi tujuan penyampaian dakwah. Rasululllah  sudah menjelaskan kepada orang-orang yang dekat dengan beliau, bahwa pembenaran terhadap risalah beliau merupakan inti hubungan antara diri beliau dan mereka. Fanatisme kekerabatan yang selama itu dipengang erat bangsa Arab menjadi mencair dalam kehangatan peringatan yang datang dari sisi Allah  ini.

Menyampaikan Kebenaran Secara Terang-Terangan Dan Menentang Tidakan Orang-Orang Musyrik

Seruan beliau terus bergema diantero Makkah, hingga kemudian turun ayat,
فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ
“Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.”
Maka Rasulullah  langsung bangkit menyerang berbagai khurofatdan kebodohan syirik, menyebutkan kedudukan berhala dan hakikatnya yang sama sekali tidak memiliki nilai
Makkah berpijar dengan api kemarahan, bergola dengan keanehan dan pengingkaran, tatkala mereka mendengan suara yang memperlihatkan kesesatan orang-orang musyrik dan para penyembah berhala. Orang-orang Quraisy bangkit untuk menghadang revolusi yang datang secara tak terduga ini dan yang dikhawatirkan akan merusak tradisi warisan mereka.
Mereka bangkit karena menyadari bahwa makna iman yang beliau serukan adalah penafian terhadap uluhiyah selain Allah , bahwa makna iman kepda risalah dan hari akhir adalah ketundukan dan kepasrahan secara total, sehingga mereka tidak lagi mempunyai pilihan terhadap diri dan harta mereka, terlebih lagi terhadap orang lain
Mereka menyadari tentang apa yang beliau bawa akan menghancurkan angan-angan mereka terlebih akan menghilangkan kesewenang-wenangan mereka terhadap kaum yang lemah, tapi apa yang bisa mereka perbuat menghadapi orang yang jujur dan dapat dipercaya ini, menghadapi gambara tertinggi dari nilai kemanusiaan dan akhlaq yang mulia? Sepanjang sejarah nenek moyang dan perjalanan berbagai kaum,mereka tidak pernah mengetahui bandingan yang seperti itu,apa yang hendak mereka lakukan ? mereka benar- benar bingung dan memang layak untuk bingung.

Quraisy Mengirim utusan Kepada Abu Thali

Setelah menguras pikiran tidak ada jalan lain bagi mereka kenuali mendatangi paman beliau, Abu Thalib. Mereka meminta kepadanya agar menghentikan segala apa pun yang dilakukan anak saudaranya. Untuk menguatkan permintaan ini, mereka menggunakan selubung nenek moyang dan hakikat

Ibnu Ishaq menuturkan, beberapa pemuka qurasy pergi ke tempat Abu Tholib, lalu berkata,” wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu telah mencaci maki sesembahan kami, mencela agama kami, membodohkan harapan-harapan kami dan menyesatkan nenek moyang kami, engkau boleh mencegahnya agar tidak mengganggu kami, atau biarkan antara kami dan dia, toh engkau juga seperti kami, marilah menentangnya sehingga kita bisa mencegahnya.”
Dengan perkataan yang halus dan penolakan yang lembut Abu Tholi menolak permintaan mereka. Maka mereka pun pulang dengan tanga hampa, sehingga Rasulullah  bisa melanjutkan dakwah, menampakkan agama Allah dan menyeru kepadanya.”

Membuat Kesepakatan Bersama Melararang Orang-Orang Yang Menunaikan Haji Untuk Mendengarkan Dakwah

Selama masa- masa itu orang-orang quraisy juga disibukkan urusan lain, yaitu semakin dekatnya jarak antara dakwah secara terang-terangan dengan musim haji.mereka menyadari bahwa berbagai utusan dari seluruh Jazirah Arab akan mendatangi mereka. Oleh karena itu mereka berpendapat untuk mengeluarkan satu pernyataan resmi yang disampaikan kepada bangsa Arab tentang status Muhammad, agar dakwah beliau tidak meninggalkan pengaruh didalam jiwa mereka, merekapun berkumpul di tempat Al-Walid bin Al-Mughiroh, memperbincangkan masalah ini.
Al-walid berkata, Ambil satu kesimpulan tentang masalah ini, dan jangan sampai kalian saling berbeda pendapat, sehingga sebagian diantara kalian mendustakan sebagian yang lain, sebagian menyanggah sebagian yang lain.”
“ pendapatmu sendiri bagaimana?” tanya mereka.
“sampaikan dulu pendapatmu, biar aku mendengarkannya,” kata Walid.
“kita katakan saja bahwa dia adalah seorang dukun.”
“ Tidak demi Allah, dia bukanlah dukun,” jawab Walid, “ toh kita pernah melihat para dukun. Dia sama sekali tidak menggunakan sajak dan mentera seperti dukun.”
“ Kita katakan saja, dia orang sinting,” kata mereka.
“Dia bukanlah orang sinting,” kata Walid,” toh kita melihat orang –orang sinting dan mengetahuinya. Dia tidak menangis tersedu-sedu, tidak bertindak sekenanya dan tidak berbisik-bisik layaknya orang sinting.”
“ kita katakan saja, dia seorang penyair,” kata mereka.
“dia bukan penyair.”kata Walid,” kita sudak mengetahui seluruh bentuk syair, yang rajaz, hazaj, qaridh, magbudh maupun mabsuth. Apa yang dia sampaikan itu bukanlah termasuk syair.”
“kita katakan saja dia adalah seorang penyihir.”
“ dia bukanlah seorang penyihir,” kata Walid,” kita sudah melihat para penyihir dan mengetahui sihir mereka. Dia tidak berkomat-kamit dan tidak membuat buhul tali layaknya menyihir.”
“ kalau bagitu apa yang harus kita katakan?”
Al-walid menjawab” demi Allah, perkataannya benar-benar manis, pangkalnya benar-benar cerdik,dan cabangnya benar-benar matang. Tidaklah kalian mengucapkannya sedikit saja dari perkataan tersebut melainkan dia mengetahui bahwa itu bukanlah hal yang batil. Namun sebutan yang paling mirip untuk dia, hendaklah kalian mengatakan sebagai penyihir. Dia datang membawa suatu perkataan menyerupai sihir yang bisa memisahkan antara seorang dengan bapaknya, saudaranya, istrinya ataupun kerabatnya, sehingga kalian terpecah belah karenanya.”
Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika walid menolak usulan-usulan mereka, lalu mereka meminta kepada walid untuk membrikan usulan yang tidak bisa dibantah. Kemudian walid meminta mereka waktu sejenak untuk berfikir. Setelah beberapa saat walid menyampaikan seperti yang disampaikan diatas.
Tentang apa yang dilakukan al-Walid ini, Allah  telah menurunkan enam belas ayat didalam surat Al-Muddatsir, dari ayat 11 hingga 26, di antaranya disebutkan tentang bagaimana dia memeras pikirannya.

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا* وَجَعَلْتُ لَهُ مَالا مَمْدُودًا* وَبَنِينَ شُهُودًا* وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا* ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ* كَلا إِنَّهُ كَانَ لآيَاتِنَا عَنِيدًا* سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا* إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ* فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ* فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ* ثُمَّ نَظَرَ* ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ* ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ* فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ يُؤْثَرُ* إِنْ هَذَا إِلا قَوْلُ الْبَشَرِ* سَأُصْلِيهِ سَقَرَ .

“ Sesungguhnya Dia telah memikirkan dan menetapkan (apa yang ditetapkannya), Maka celakalah dia! bagaimana Dia menetapkan?, Kemudian celakalah dia! Bagaimanakah Dia menetapkan?, Kemudian Dia memikirkan,. Sesudah itu Dia bermasam muka dan merengut, Kemudian Dia berpaling (dari kebenaran) dan menyombongkan diri, Lalu Dia berkata: "(Al Quran) ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari (dari orang-orang dahulu), Ini tidak lain hanyalah Perkataan manusia". Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar.”
( Q.S. Al-Muddatsir: 11-26 )

Setelah semua orang yang hadir dalam pertemuan menyepakati ketetapan itu, maka mereka memutuskan untuk melaksanakannya. Untuk itu mereka duduk di pinggir-pinggir jalan yang dilalui manusia tatkala datang, sehingga tak seorang pun yang lewat melainkan mendapat peringatan tentang diri Muhammad dan mereka juga menyebutkan keadaannya.
Yang mempelopori pelaksanaan ini adalah Abu Lahab. Ketika musim haji benar-benar sudah tiba, Rasulullah  mendatangi manusia di tempat tinggal mereka, di pasar Ukazh, Majannah dan Dzil Majaz, menyeru mereka kepada Allah. Sementara itu Abu lahab menguntit dibelakang beliau sambil berkata,” janganlah kalian mematuhinya, karena dia orang yang keluar dari agama dan seseorang pendusta.”
Akibatnya pada musim itu orang-Orang Arab pulang ketempat masing-masing dengan membawa urusan Rasulullah . Nama beliau tersebar diseluruh penjuru Arab.

TAKBIR SHOLAT 'IED

Muqoddimah
Segala puji bagi Allah  yang masih memberikan karunia dan nikmatnya, Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad  yang telah menyampaikan risalah-Nya kepada ummat beliau, dan juga kepada para shahabat , tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta ummat beliau yang senantiasa meniti jejaknya.
Masalah sholat 'iedain bukanlah masalah yang baru didengar oleh muslimin semuanya, karena muslimin selalu melaksanakannya dua kali dalam setahun yaitu 'iedul Fithri dan 'iedul Adha. Meskipun jumhur sudah berpendapat bahwa takbir dihari-hari 'iedain adalah sunnah, Tetapi banyak dari muslimin yang mempertanyakan tentang masalah takbir pada hari-hari 'iedul Fithri dan 'iedul Adha, terlebih lagi tentang waktu dalam takbir kapan dimulainya dan kapan berakhirnya, dan juga tentang masalah takbir tambahan dalam sholat 'iedain yang kadang menjadi bahan perselisihan diantara kaum muslimin, entah tentang hukumnya takbir itu sendiri ataupun tentang mengangkat tangan ketika takbirnya ataupun tentang do'a diantara takbir –takbir tambahan.


20. Irwaul Gholil,Muhammad Nashiruddin al-Bany, al-Maktab al-Islamy,Bairut, Cet.II, 1985.
21. Asy-Syarhul Mumti' Ala Zaadil Mustaqni', Abu Naja Musa bin Ahmad Musa, Maktabah Syamilah.
22. Musnad Abi Bakr bin Abi Syaibah. Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman bin Khowasity al-A'basy Abu Bakar bin Abi Syaibah al-Kufy, Maktabah Syamilah
23. Shohih Fiqih Sunnah, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Juz.1, Pustaka Azzam, Jakarta Selatan, Cet.I, 2006.